Zijn aanvullende verzekeringen verplicht?

Zijn aanvullende verzekeringen verplicht?

De autoverzekering is in Nederland verplicht voor iedereen die de openbare weg op wil. Dat wil zeggen, de minst uitgebreide WA polis. Los van enige aanvullende dekkingen. Die zijn namelijk niet verplicht.

De WA polis is verplicht om te voorkomen dat het slachtoffer van een aanrijding de kosten niet vergoed kan krijgen. De aanvullende dekkingen zijn bedoeld om ook de schade aan het eigen voertuig of aan de eigen persoon te kunnen dekken. Het is niet verplicht om daarvoor modules af te sluiten. Er zijn een paar modules beschikbaar, veelal gericht op letsel aan de eigen persoon of andere inzittenden.

Geen verplichting voor aanvullende verzekeringen

De aanvullende dekkingen naast de reguliere autoverzekering zijn niet verplicht. Dat betekent dat u zelf de keuze heeft om die wel of niet af te sluiten, afhankelijk van het risico dat u denkt te lopen en de premie die u daar aan de andere kant voor dient te betalen.

Beschikbare modules voor de autoverzekering

Er zijn verschillende aanvullende dekkingen voor de auto beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Schadeverzekering Inzittenden, net als de Ongevallen Inzittendenverzekering. Let goed op de verschillen tussen de beiden. De ene module keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit, de andere keert een bedrag uit gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten door bijvoorbeeld letsel.

Verder is het mogelijk om de autoverzekering uit te breiden met bijvoorbeeld een dekking voor rechtsbijstand. Ook die verzekering is niet verplicht, maar kan goed van pas komen op het moment dat u iemand anders aansprakelijk dient te stellen voor schade. Het is wat dat betreft de moeite waard om de aanvullende polissen in ieder geval goed te bekijken. In sommige gevallen vormen ze een waardevolle aanvulling ten opzichte van de reguliere autoverzekering.