Wijzigingskosten voor de autoverzekering

Wijzigingskosten voor de autoverzekering

Brengt een autoverzekeraar u wijzigingskosten voor de autoverzekering in rekening? Of wilt u op voorhand alle bijkomende kosten op een rij zetten, zodat u aan de hand daarvan een vergelijking kunt maken? De wijzigingskosten zijn een bijkomende post, die een verzekeraar in rekening kan brengen op het moment dat u bijvoorbeeld een andere auto koopt of wanneer u besluit om de dekking aan te passen.

Houd er rekening mee dat een autoverzekeraar zelf de hoogte hiervan mag bepalen. Hier gelden geen richtlijnen voor, waardoor er sprake kan zijn van (behoorlijke) verschillen tussen verzekeraars. Sommige verzekeraars berekenen hoge wijzigingskosten voor de autoverzekering, terwijl anderen slechts een beperkt bedrag in rekening brengen, of zelfs helemaal geen bedragen hiervoor in rekening brengen.

Andere auto gekocht of dekking aanpassen

Benieuwd wanneer u te maken kunt krijgen met de wijzigingskosten voor de autoverzekering? Dit is bijvoorbeeld het geval op het moment dat u een andere auto koopt. In dat geval heeft u het recht om de verzekering meteen op te zeggen of die om te zetten naar een nieuwe polis, zonder dat er sprake is van contractbreuk. Dat neemt echter niet weg dat de verzekeraar de polis om dient te zetten naar een nieuwe auto (indien u er niet voor kiest om op te zeggen). De verzekeraar moet hier tijd en geld in steken, het is dan ook mogelijk dat de geheel of gedeeltelijk aan u doorberekend wordt.

Wilt u de dekking van de autoverzekering aanpassen, binnen de contractduur? In dat geval kan de verzekeraar u tevens wijzigingskosten in rekening brengen. Dat is dus bijvoorbeeld het geval wanneer u de WA Allrisk dekking wilt omzetten naar een WA Beperkt Casco dekking of wanneer u zelfs de WA autoverzekering wenst in plaats van een meer uitgebreide verzekering.

Wijzigingskosten en andere bijkomende kosten

Het is verstandig om op voorhand goed te kijken naar de wijzigingskosten voor de autoverzekering en eventuele andere bijkomende kosten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om polis, prolongatie of beëindigingskosten.