Wat te doen als uw auto beschadigd is buiten uw schuld om?

Wat te doen als uw auto beschadigd is buiten uw schuld om?

Het kan voorkomen dat uw auto schade heeft opgelopen zonder dat u zelf een fout heeft gemaakt. We kunnen hierbij denken aan andere weggebruiker die een dynamische verkeerssituatie verkeerd in heeft geschat en zodoende een botsing veroorzaakt waar ook uw wagen bij is betrokken, zoals bij een doorsnee aanrijding vaak het geval is, maar de schade kan ook voortvloeien uit een parkeerfout van iemand anders. Dit verschil in oorzaak kan soms gepaard met een ander onderscheid, namelijk het wel of niet bekend zijn van de schuldige. Dit wordt in het vervolg van dit artikel behandeld. Bij de verdere stappen die u onderneemt met de verzekering is dit namelijk van groot belang.

Iemand anders aansprakelijk stellen

Wanneer u bent aangereden en de dader is niet doorgereden, heeft u doorgaans de gegevens van deze persoon. Bij parkeerschade laat de eerlijke veroorzaker vaak ook een briefje achter met daarop zijn of haar telefoonnummer. In deze gevallen is het verdere verloop van het te doorlopen proces vaak niet erg moeilijk, de verzekeraar van de dader vergoedt de schade normaalgesproken. Om dit voor elkaar te krijgen, dient u wel samen de voorkant van een schadeformulier in te vullen en moet de verzekeraar bepaalde gegevens krijgen, die ook op het formulier aangegeven worden.

U zou overigens ook een beroep kunnen doen op uw eigen inboedelverzekering, die in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering van de ander tegen de nieuwwaarde verzekert in plaats van de dagwaarde.

Onbekende dader

Wanneer er bij parkeerschade geen briefje achtergelaten is of de dader na een aanrijding doorgereden is, kunt u moeilijk iemand aansprakelijk stellen. Dit komt ook voor als de dader geen verzekering heeft en de schade zodoende niet kan betalen. Gelukkig is er ook voor deze gevallen een oplossing, namelijk het Waarborgfonds Motorverkeer. Schade die niet verhaald kan worden op een ander, kan door dit instituut uitgekeerd worden.