Wat houdt een sistercar clausule in?

Wat houdt een sistercar clausule in?

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar soms doet het opmerkelijke voorval zich voor dat iemand twee auto’s op zijn of haar naam heeft staan en met de ene auto schade wordt berokkent aan de andere. Dit levert wat juridische problemen op. In de wet staat namelijk geschreven dat u nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor het toebrengen van schade aan uw eigen bezit. Normaalgesproken is dit volkomen logisch, het zou vreemd zijn mocht u gestraft worden voor het (per ongeluk) beschadigen van uw eigen goed, maar in dit geval betekent het feit dat er niemand aansprakelijk gesteld kan worden dat de verzekeraar doorgaans niks uitkeert. In zulke gevallen kan een sistercar clausule uitkomst bieden. Hierbij wordt gedaan alsof er een derde in het spel is.

Hoe werkt een sistercar clausule precies?

Als u een sistercar clausule af wilt sluiten ter aanvulling van uw autoverzekering, is het belangrijk dat u de precieze werking ervan weet. Hierover bestaan namelijk nogal eens misverstanden. Zoals uitgelegd, krijgt u niks vergoed als u zonder sistercar clausule met uw ene auto tegen uw andere aanrijdt. Wanneer één van uw twee auto’s sistercar verzekerd is en u rijdt met deze auto tegen de andere, dan krijgt u de schade aan deze laatstgenoemde auto vergoed.

Voor de eerstgenoemde auto wordt in zo’n geval alleen met een allrisk verzekering de schade gecompenseerd. Als juist de tweede auto, die dus aangereden wordt, sistercar verzekerd is, betekent dat dat er geen vergoeding gegeven wordt door de verzekeraar. Wanneer beide wagens een sistercar clausule hebben, keert de verzekeraar alle schade uit, hoewel ook hier weer uitzonderingen op zijn.

Wanneer heb ik er wat aan een sistercar clausule?

Uit het voorgaande kunt u afleiden dat een sistercar clausule alleen nuttig is als u twee auto’s heeft. Dit hoeft niet letterlijk te betekenen dat u in twee verschillende auto’s rijdt, maar wel dat er twee auto’s op uw naam staan. Als u thuis twee auto’s hebt, maar één van deze auto’s staat op naam van bijvoorbeeld uw partner, is een sistercar clausule niet nodig, omdat hier geen wetprobleem is.