Verzekeringskaart voor de auto

Verzekeringskaart voor de auto

Verzekeraars maken graag goed duidelijk waardoor u verzekerd bent. Ze doen dat met de polisvoorwaarden, al nemen veel mensen die niet door. De polisvoorwaarden zijn lang en bevatten veel juridisch taalgebruik, waardoor er soms lastig doorheen te komen valt.

De aanbieders van autoverzekeringen maken daarom steeds vaker gebruik van de verzekeringskaart. Dit is een overzichtelijke pagina op de website van de verzekeraar, die in duidelijke blokken aangeeft wat er wel of niet tot de polis behoort. Aan de hand daarvan is het eenvoudig om na te gaan of de verzekeraar bepaalde schade dekt. Bovendien maakt de verzekeringskaart voor autoverzekeringen het gemakkelijker om die onderling met elkaar te vergelijken.

Dekking van de polis

De verzekeringskaart van de autoverzekering laat de dekking van de polis zien. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om na te gaan of pechhulp verzekerd is, net als diefstal of total loss van de auto. Benieuwd of schade door brand en de natuur tot de dekking behoort of dat u bij ruitschade een beroept kunt doen op de autoverzekering? Dit is met de verzekeringskaart voor de autoverzekering eenvoudig na te gaan. Op die manier krijgt u snel een duidelijk beeld van wat er tot de dekking behoort en wat daar niet bij hoort.

Samenvatting van de autoverzekering

De verzekeringskaart voor de autoverzekering is als het ware een samenvatting van de autoverzekering, op basis waarvan het mogelijk is om na te gaan hoe de dekking in elkaar zit en voor welke kosten u zelf dient te betalen. Door de verzekeringskaarten van meerdere verzekeraars te bekijken kunt u de autoverzekeringen vergelijken en nagaan wat er wel of niet tot de dekking behoort.

Houd er rekening mee dat de verzekeringskaart een samenvatting is. Voor de precieze voorwaarden van de dekking kunt u nog altijd gebruik maken van de polisvoorwaarden zoals de autoverzekeraar die opstelt en publiceert.