Toertochten en autoverzekering: ben ik gedekt?

Toertochten en autoverzekering: ben ik gedekt?

De autoverzekering dekt afhankelijk van de gekozen dekking schade aan andere voertuigen en schade aan uw eigen voertuig. De dekking geldt over het algemeen ook tijdens toertochten, al gaan de verzekeraars daar allemaal op hun eigen manier mee om. Er bestaat vanuit de wet geen verplichting om de autoverzekering ook dan geldig te laten zijn, waardoor het verstandig is om dit per verzekeraar te controleren. Over het algemeen geldt de autoverzekering gewoon tijdens toertochten, mits er geen sprake is van een wedstrijdelement. Een rally kan wat dat betreft anders beoordeeld worden dan een toertocht, al gaat het altijd om de precieze opzet van de tocht die u met de auto gaat rijden.

Dekking tijdens toertochten

Tijdens toertochten is er over het algemeen geen sprake van extra risico, zolang iedereen zich netjes aan de verkeersregels houdt. Het maakt voor het risico op eventuele schade niet uit of u een toertocht met anderen rijdt of dat u zelf recreatief op pad gaat met de auto. Dit is de reden dat verzekeraars over het algemeen geen probleem maken van toertochten. De autoverzekering is gewoon geldig, waardoor u zich daar op dat moment geen zorgen over hoeft te maken.

Verschil toertocht en een rally

Dat kan veranderen wanneer er sprake is van een rally, waarbij het de bedoeling is om als eerste over een afgesproken finish te rijden of in een bepaalde plaats aan te komen. Er is dan sprake van een wedstrijdelement, dat ertoe kan leiden dat een chauffeur iets meer risico neemt.

Zodra er sprake is van een toertocht met een wedstrijdelement bestaat het risico dat de verzekeraar geen dekking biedt. Indien u twijfelt over het karakter van de tocht en de eventuele dekking vanuit de verzekering is het verstandig om daarover op voorhand contact op te nemen met uw verzekeraar.