Terugval schadevrije jaren gelijk

Terugval schadevrije jaren gelijk

Iedereen die gebruik maakt van een motorisch voertuig (zoals een auto bijvoorbeeld) kan te maken krijgen met een schadegeval. Dit kan door een andere weggebruiker veroorzaakt worden, maar u kunt ook zelf een schade veroorzaken. In dit tweede geval moet u zich richten tot uw autoverzekeraar. Afhankelijk van het type verzekering kunt u te maken krijgen met kosten. Hoe hoog deze kosten zijn kunnen wij u niet vertellen, dit is per schadegeval verschillend. Een kleine deuk zal uiteraard minder kosten met zich meebrengen in vergelijking tot een auto die total loss is geraakt.

Een lijn in terugval schadevrije jaren

Wat wij u wel kunnen vertellen is dat u teruggaat in het aantal schadevrije jaren. Sinds 2016 hebben de verzekeraars hier gezamenlijke afspraken over gemaakt. Jarenlang was het zo dat iedere verzekeraar zelf kon bepalen hoeveel schadevrije jaren iemand verliest die een schade heeft veroorzaakt. Nu is er één lijn getrokken, zo weet u als verzekerde precies waar u aan toe bent. Dat is wel zo prettig, want er komt al genoeg narigheid bij een schade kijken. De autoverzekeraars zijn verplicht om openheid van zaken te geven. Op de website van de meeste verzekeraars is dan ook een nette tabel te vinden met alle informatie die u nodig heeft.

Minder terugval met een no-claim beschermer

Heeft u een zogenaamde no-claim beschermer geactiveerd? In dat geval is de terugval bij een schade door uw toedoen niet geheel hetzelfde. Autoverzekeraars hebben dan wel één lijn getrokken in de terugval van het aantal schade vrije jaren, maar de autoverzekeraars mogen zelf bepalen of zij een no-claimbeschermer aanbieden of niet. Wanneer deze aangeboden wordt en u er gebruik van maakt zal de opgebouwde no-claim korting wel in stand blijven, maar niet de opgebouwde schadevrije jaren. Dit kan bij een overstap vervelende gevolgen hebben, hierdoor blijft het dan ook enigszins een complex systeem.