Stormschade en autoverzekering

Stormschade en autoverzekering

Bent u benieuwd of uw autoverzekering schade door storm vergoedt? Stel, u heeft schade opgelopen tijdens een storm door rondvliegende dakpannen of er is een tak op uw auto gevallen, dan is het afhankelijk van uw dekking of deze schade zomaar vergoedt wordt.

Dekking en stormschade

Allereerst is het van belang of de verzekeraar vindt dat de schade ontstaan is als gevolg van een storm. Verzekeraars spreken van een storm bij windkracht 7 of hoger, in tegenstelling tot de KNMI die pas spreekt van een storm bij windkracht 9 of hoger. Indien er dus een windkracht 7 of hoger is en u schade aan uw auto oploopt als gevolg hiervan, kan deze schade geclaimd worden.

Wel dient u te beschikken over de juiste dekking. Met een autoverzekering met WA dekking kunt u de schade niet claimen, gezien schades aan eigen auto niet vergoedt worden, enkel de schade die u veroorzaakt bij anderen. Met een WA beperkt casco of WA volledig Casco dekking wordt stormschade wel vergoedt. Echter kunnen er wel uitsluitingen van kracht zijn, hierdoor is het ook van belang dat u goed de polisvoorwaarden doorneemt om te kijken hoe uw verzekeraar met stormschade omgaat.

Doorgaans heeft stormschade geen invloed op uw schadevrije jaren, echter kan het bijvoorbeeld wel zo zijn dat u meer premie moet gaan betalen na het claimen van stormschade. Sowieso wanneer u een eigen risico heeft dient u het eigen risico uit eigen portemonnee te betalen, ook bij stormschade.

Wat te doen bij stormschade?

Indien u schade door de storm oploopt is het van belang dat u snel foto’s maakt en het tijdstip van de schade opschrijft. Indien de verzekeraar twijfelt over het feit of er gesproken wordt over een storm, dan is dat beter te checken. Ook is het van belang dat u de schade zo snel mogelijk meldt aan uw tussenpersoon of verzekeraar, zodat de afhandeling in gang gezet kan worden.