Slechte ogen en de autoverzekering

Slechte ogen en de autoverzekering

De verzekeraar zal uw ogen niet controleren en kan daardoor niet nagaan of u wellicht slechte ogen heeft. Ook indien de ogen gaandeweg slechter worden heeft de verzekeraar daar geen zicht op. Dit betekent dat het in de praktijk uw eigen verantwoordelijkheid is. U dient er zelf voor te zorgen dat uw ogen in orde zijn, om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarmee voorkomt u gevaarlijke situaties, net als situaties waarin de verzekeraar na afloop kan aantonen dat uw ogen te slecht bleken te zijn.

Wettelijke eisen aan de ogen

Er gelden een aantal wettelijke eisen voor uw ogen, al is dat niet direct in relatie tot de autoverzekering. Het gaat er in plaats daarvan om dat u geen rijbewijs kunt halen op het moment dat uw ogen niet goed genoeg zijn. Het is bijvoorbeeld van belang dat uw gezichtsscherpte minimaal 0,5 bedraagt met één of twee ogen. Het is toegestaan om die waarde te halen met een bril of met lenzen. Daarnaast dient het gezichtsveld minimaal 120 graden breed te zijn en 40 graden hoog, om goed op de weg te kunnen letten. Ten derde kunt u het rijbewijs niet halen met een beschadiging in het centrale deel van de ogen.

Oogcontrole tijdens het rij-examen

De oogcontrole voor de rijvaardigheid vindt plaats op het moment dat u het rijbewijs wilt gaan halen. U dient in eerste instantie een eigen verklaring in te vullen, om aan te geven hoe het gesteld is met uw zicht. Indien daar geen vreemde zaken uit naar voren komen kunt u examen gaan doen. Over het algemeen zal de examinator vragen om een kenteken in de verte op te lezen. Is er wel wat aan de hand met uw ogen? Dan zal het CBR een aanvullend onderzoek door een oogarts uit willen laten voeren. Die zal vervolgens bepalen of u de weg op mag, zodat u ook een autoverzekering kunt afsluiten.