Schadevrije jaren tweede auto

Schadevrije jaren tweede auto

Als u twee auto’s voor de deur heeft staan, dan moeten uiteraard ook beide auto’s verzekerd zijn. Mogelijk heeft u een auto voor naar uw werk en een kleinere auto voor de boodschappen, of wellicht wordt de tweede auto gebruikt door een partner of uw kind. Een auto moet uiteraard altijd verzekerd zijn, ook wanneer het om een tweede auto gaat. Hiervoor is er de tweede autoregeling die u af kunt sluiten wanneer u de tweede auto bij dezelfde verzekeraar verzekert als de eerste. In veel gevallen kunt u dan korting krijgen op de verzekering van het tweede voertuig. Maar hoe zit het dan met uw schadevrije jaren voor de tweede auto?

Drie soorten tweede autoregelingen

Er zijn drie verschillende mogelijkheden wanneer het gaat om de tweede autoregeling. Zo is er de tweede autoregeling op basis van de dekking. Hierbij krijgt u korting op basis van de gekozen dekking voor de auto. U krijgt het minst korting bij een WA-verzekering en de hoogste korting bij de Allrisk verzekering.

Op de tweede plaats is er de gedeeltelijke tweede autoregeling, waarbij de korting wordt berekend op basis van een deel van het tot dan toe opgebouwde aantal schadevrije jaren. Op de derde en laatste plaats is er de volledige tweede autoverzekering. Hierbij worden alle schadevrije jaren meegerekend om de korting op de premie voor de tweede auto te berekenen.

Overige voorwaarden voor de tweede autoregeling

Wanneer u een tweede auto wilt verzekeren, dan begint voor deze verzekering het aantal schadevrije jaren standaard op nul. U moet dan ook voor de tweede auto opnieuw opbouwen aan schadevrije jaren. De schadevrije jaren voor de eerste autoverzekering blijven uiteraard staan. Er zijn nog enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een tweede autoverzekering af te kunnen sluiten middels de tweede autoregeling. Zo moet u zelf of uw partner hoofdbestuurder zijn, mag u een jaar lang geen schade hebben geleden en mag de tweede auto geen hoge dagwaarde hebben.