Schade gevolgen voor premie

Schade gevolgen voor premie

Bent u benieuwd of schade aan uw auto gevolgen heeft voor uw premie? Dit is afhankelijk van de soort schade, maar voornamelijk aan het feit of u aansprakelijk bent voor de schade. Indien dit het geval is heeft dit gevolgen voor uw schadevrije jaren en daardoor ook voor de door u te betalen premie.

Bonus/malus ladder

Bijna elke verzekeraar werkt met een bonus/malus ladder. Een bonus/malus ladder werkt met het principe schadevrije jaren en no-claim korting. Door schade vrij te rijden krijgt u schadevrije jaren en daardoor weer een no-claim korting. Elk jaar wordt de no-claim korting hoger mits u geen schade maakt. Indien u wel schade maakt valt u terug op de ladder en wordt de premie weer hoger. U kunt zelfs een negatief aantal schadevrije jaren opbouwen, waardoor u een toeslag op de premie krijgt. Door de bonus/malus regeling heeft schade claimen dus gevolgen voor de premie.

Aansprakelijkheid

Het terugvallen op de bonus/malus ladder is afhankelijk van het feit of u aansprakelijk bent voor de schade of niet. Indien u niet aansprakelijk bent kunt u de schade verhalen op de autoverzekering van de tegenpartij. Indien u wel aansprakelijk bent kunt u de schade niet verhalen op de autoverzekering van de tegenpartij, maar telt dit voor uw eigen autoverzekering.

Schade zelf bekostigen

In sommige gevallen is het dan ook voordeliger de schade zelf te bekostigen en niet te claimen bij uw verzekeraar. U valt namelijk meteen een aantal posities terug op de ladder, waardoor u de komende jaren meer premie gaat betalen dan dat u op dit moment betaalde. Het is dus altijd verstandig om een rekensom te maken waarbij u kijkt voor hoe lang u meer premie moet gaan betalen en te bekijken of dit opweegt tegen het schadebedrag. Echter wanneer het om een grote schade gaat en u dit niet uit eigen zak kunt betalen zult u dit ongetwijfeld moeten claimen, houdt wel rekening met de premieverhoging in dit geval.