Schade aan auto bij parkeren

Schade aan auto bij parkeren

Te maken met schade aan de auto tijdens het parkeren? Dat is heel vervelend. Hoe u de schade kunt laten vergoeden hangt er vanaf of de dader bekend is of niet. Is dat het geval? Dan kunt u daarvoor gebruik maken van de autoverzekering van de dader. Is de dader niet bekend? Dan kunt u zich daarvoor richten tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Of tot uw eigen autoverzekering, indien u een Volledig Casco (Allrisk) dekking heeft. Het is in alle gevallen belangrijk om foto’s te maken van de schade en eventueel van het andere motorvoertuig dat daarvoor verantwoordelijk is. Noteer dan ook het kenteken.

Dader bekend: autoverzekering

Is de dader van de schade aan de auto bij het parkeren bekend? Noteer dan ook de datum en het tijdstip en vul samen met de dader het schadeformulier in. Op die manier kunt u de schade op de reguliere wijze laten afhandelen, waardoor de verzekeraars daar onderling mee aan de slag kunnen. Het is belangrijk om bij schade aan de auto tijdens het parkeren goed aan te geven wat er gebeurd is. Maak een schets van de situatie en neem foto’s. Het is bovendien verstandig om de gegevens te noteren van eventuele getuigen die het hebben zien gebeuren.

Dader onbekend: Waarborgsfonds Motorverkeer

Is de dader onbekend? Dan kunt u zich helaas niet richten tot zijn of haar autoverzekering. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van uw eigen Allrisk polis. Heeft u een WA autoverzekering of een WA Beperkt Casco autoverzekering? U kunt dan wellicht gebruik maken van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Houd er rekening mee dat daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er minimaal 2 getuigen beschikbaar zijn. En dat u aannemelijk kunt maken dat de schade aan de auto tijdens het parkeren werd veroorzaakt door een ander motorvoertuig.