Royementskosten van de autoverzekering

Royementskosten van de autoverzekering

Royementskosten van de autoverzekering hebben betrekking op het beëindigen daarvan. Zodra u de verzekering op wilt zeggen is er sprake van een beëindiging. De verzekeraar spreekt dan van een royement. Dat staat wat dat betreft niet alleen voor verzekerden die door de verzekeraar geroyeerd worden.

Zodra u de verzekering beëindigt zal de verzekeraar de systemen daarop aan moeten passen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het zijn als het ware administratiekosten, die worden berekend om de overeenkomst af te kunnen ronden. Verzekeraars zijn vrij in het berekenen van deze kosten. Uiteraard moeten ze daar op voorhand wel helder over zijn in de polisvoorwaarden.

Kosten om te kunnen beëindigen

De royementskosten van een autoverzekering staan wat dat betreft ook wel bekend als beëindigingskosten. De hoogte van de kosten verschillen per verzekeraar, omdat die zelf mag bepalen welke kosten er worden berekend. Over het algemeen gaat het om een relatief klein bedrag. Houd hier rekening mee op het moment dat u verzekeringen vergelijkt en u daar een keuze uit wilt maken. Het is pas de moeite waard als de premie voldoende lager ligt en u de royementskosten terugverdient of de dekking er een stuk beter op wordt.

Polisvoorwaarden en de royementskosten

Benieuwd of uw verzekeraar royementskosten voor de autoverzekering in rekening zal brengen op het moment dat u de verzekering wilt beëindigen? Zorg er dan voor dat de polisvoorwaarden alvast op doorneemt. Hierin staat duidelijk aangegeven of dit het geval is, zodat u in ieder geval niet voor verrassingen komt te staan.

En gaat u verzekeringen vergelijken, om daar een keuze uit te kunnen maken? In dat geval is het verstandig om alvast goed te kijken naar de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars. U voorkomt daarmee dat u ineens te maken krijgt met (hoge) kosten, zonder dat u daarop had gerekend. Uiteraard kunt u het de verzekeraar ook gewoon vragen of er sprake is van royementskosten.