Rijbewijs ingenomen en autoverzekering

Rijbewijs ingenomen en autoverzekering

De politie is bevoegd om bij bepaalde misdrijven en/of verkeersovertredingen uw rijbewijs in te nemen. Zonder rijbewijs mag u geen voertuig besturen, dit is dan ook voor de verzekeraar een reden uw autoverzekering stop te zetten.

Rijbewijs ingenomen

Indien u de veiligheid ernstig in gevaar brengt is de politie bevoegd het rijbewijs in te nemen, dat kan zijn in onder andere de volgende gevallen:

  • Bij een overschrijding van de maximumsnelheid van meer dan 50 km/u
  • Een te hoog alcoholgehalte in uw bloed
  • Weigeren mee te werken aan een blaastest

Indien u voor de tweede keer in vijf jaar tijd uzelf schuldig maakt aan een van deze overtredingen is de politie weer bevoegd het rijbewijs in te nemen. Binnen 10 dagen wordt er door de officier van justitie bepaald of dat u het rijbewijs terugkrijgt of misschien wel voor een langere periode kwijt bent. Tevens is het ook mogelijk dat uw rijbewijs ingenomen wordt door een besluit van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, dit kan zijn omdat u bepaalde verkeersboetes nog niet betaald heeft.

Gevolgen autoverzekering

Indien uw rijbewijs ingenomen is mag u dus geen voertuig besturen en zal de verzekeraar de autoverzekering beëindigen. Echter heeft een ingenomen rijbewijs ook gevolgen op het aanvragen van een nieuwe autoverzekering. U dient te vermelden dat u een rijontzegging heeft gehad en dit kan voor een verzekeraar een reden zijn u niet als klant te willen accepteren.

Overigens is het niet vermelden ook geen optie, gezien de verzekeraar dit zelf kan controleren. Indien u dit bij uw aanvraag achterwege laat en de verzekeraar hier achter komt dan wordt hier ook een registratie van gemaakt en wordt het nog lastiger een nieuwe verzekeraar te vinden.