Parkeerschade verhalen op uw autoverzekering

Parkeerschade verhalen op uw autoverzekering

Schade aan uw auto is altijd hinderlijk. Wanneer u parkeerschade heeft komt u nog eens voor een extra dilemma te staan. In veel gevallen is de dader van toegebrachte schade niet bekend en kunt u de schade dus niet verhalen bij autoverzekering van de tegenpartij. Of u de schade kunt claimen bij uw eigen autoverzekering hangt af van de manier waarop u verzekerd bent. Wanneer de parkeerschade door eigen toedoen is veroorzaakt kunt u schade claimen als u een volledig casco verzekering hebt.

Parkeerschade zonder tegenpartij

U komt terug bij uw geparkeerde auto en u ziet een deukje zitten in uw portier of een kras in de lak aan de zijkant van uw auto. Grote kans dat degene die naast u geparkeerd stond verantwoordelijk is voor deze schade. Soms laat de dader netjes een briefje achter met zijn of haar contactgegevens, maar de praktijk leert dat in de meeste gevallen de schuldige zonder iets te melden wegrijdt.

Wanneer u minstens een WA verzekering met casco dekking heeft afgesloten, dan kunt u de schadeclaim indienen bij uw autoverzekeraar. In sommige gevallen kan dit afgaan van uw eigen risico. Wanneer u een lagere dekking heeft met uw autoverzekering dan kunt u het Waarborgfonds Motorverkeer inschakelen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u heeft getracht de dader te vinden. Bij schade zonder tegenpartij is het altijd raadzaam om hiervan aangifte te doen bij de politie.

Parkeerschade door eigen toedoen

Bent u zelf verantwoordelijk voor de parkeerschade? Even te dicht langs een stoeprand gereden of een paaltje het hoofd gezien. Het kan ons allemaal een keer overkomen. Alleen een all-risk verzekering dekt de kosten van de herstelwerkzaamheden. U dient dan een schadeformulier volledig in te vullen en naar uw verzekeraar op te sturen. Wanneer u per ongeluk parkeerschade heeft toegebracht bij een andere auto dan valt dit onder uw WA verzekering.