Netto en bruto premie van de autoverzekering

Netto en bruto premie van de autoverzekering

Spreekt de autoverzekeraar van een netto en een bruto premie voor de autoverzekering? Het klopt dat hier verschil in zit. Het verschil staat voor het bedrag dat u uiteindelijk daadwerkelijk betaalt, zoals er ook verschil zit in het inkomen van uw salaris. Op uw loonstrook wordt er onderscheid gemaakt tussen bruto en netto. Wat betreft de autoverzekering gebruikt de verzekeraar dit om onderling vergelijkingen te kunnen maken en bijvoorbeeld op basis van de regio aan te geven wat het reguliere bedrag zonder kortingen zou bedragen. U kunt de netto premie voor een autoverzekering eenvoudig berekenen uit de bruto premie die de verzekeraar schetst. U kunt in onze vergelijker diverse waardes invullen. Deze berekent dan de netto premie die u zou betalen.

Begin met vergelijken ▸

Bonus-/ maluskorting autoverzekering

U heeft met de autoverzekering de mogelijkheid om een bonus-/ maluskorting op te bouwen. Dit is een korting op basis van het aantal schadevrije jaren. Het is op die manier mogelijk om tot 75% korting op de nominale (bruto) premie op te bouwen. Het bruto gedeelte is onder andere afhankelijk van de regio waarin u woont. In de Randstad is er meer verkeer en is het risico op een ongeval wat groter, waardoor de kosten daar over het algemeen wat hoger zal liggen dan in de meer afgelegen gebieden in Nederland.

Berekenen

Kent u de bruto premie voor een autoverzekering en wilt u op basis daarvan de netto premie berekenen? Het is dan van belang om de bonus-/ maluskorting van de bruto premie af te halen (of erbij op te tellen in het geval van een negatieve korting). Stel dat u bijvoorbeeld een bruto premie van €50 per maand betaalt en dat u een korting heeft opgebouwd van 35%. In dat geval betaalt u een netto premie van €32,50 per maand voor de autoverzekering. Claimt u een schade en daalt de korting naar 25%? Dan betaalt u in het vervolg €37,50 per maand.