Klacht over autoverzekering

Klacht over autoverzekering

Heeft u een klacht over uw verzekeraar of tussenpersoon en bent u benieuwd welke stappen u kunt ondernemen? Allereerst is het van belang dat u de klacht meldt bij uw verzekeraar of tussenpersoon zodat u hen in staat stelt om deze klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien dit niet het geval is of u geen reactie krijgt dan is het mogelijk verdere stappen te ondernemen.

Klacht melden bij het Kifid

Op het moment dat u er met uw verzekeraar of tussenpersoon niet uitkomt is het mogelijk uw klacht in te dienen het Kifid. Het Kifid staat voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Let op dat u geen klachten bij het Kifid kunt indienen indien deze in behandeling zijn onder de rechter of eerder voorgelegd zijn aan de rechter. Het Kifid zal toetsen of een verzekeraar goed gehandeld heeft volgens het Nederlands recht.

Kifid zal ervoor zorgen dat de Ombudsman Financiële dienstverlening naar uw zaak kijkt en deze via bemiddeling zal proberen op te lossen. Doorgaans worden zaken die aan het Kifid zijn voorgelegd binnen 12 weken afgerond.

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en Commissie van Beroep

Indien de Ombudsman Financiële dienstverlening uw zaak niet kunt oplossen dat kunnen beide partijen besluiten de Commissie Financiële Dienstverlening van het Kifid een bindende uitspraak te laten doen. Echter zijn hier wel voorwaarden aan verbinden, het geld dat met de klacht gemoeid is dient hoger dan €100,- te zijn. Bovendien dient u voor de afhandeling ook klachtgeld ter waarde van €50,- te betalen. Indien u het niet eens bent met her oordeel van de Geschillencommissie dan kunt u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij de Commissie van Beroep, ook zij doen een bindende uitspraak.