Interieurschade en dekking

Interieurschade en dekking

Interieurschade vormt een bijzonder onderdeel van de dekking van de autoverzekering, want de meeste verzekeraars zeggen daar niet veel over. De mogelijke dekking daarvan hangt namelijk sterk af van wat er precies is gebeurd. Interieurschade als het gevolg van een ongeval waarbij iemand anders de schuld heeft wordt bijvoorbeeld gedekt vanuit zijn of haar polis.

Daarnaast kan er interieurschade ontstaan als het gevolg van brand of als het gevolg van ruitbreuk. In die gevallen bestaat er dekking vanuit de WA Allrisk dekking en de WA Beperkt Casco dekking. Met een WA autoverzekering hoeft u in ieder geval niet te rekenen op dekking, omdat u dan alleen verzekerd bent voor schade die u toebrengt aan derden en hun bezittingen.

Brand in het interieur

Indien er brand uitbreekt in de auto is het risico groot dat er ook schade aan het interieur ontstaat. Eventuele schade door brand, explosies of blikseminslag wordt gedekt vanuit de WA Allrisk dekking en de WA Beperkt Casco dekking, waardoor u daarvoor gebruik kunt maken van verschillende polissen. Dat geldt ook voor botsingen met dieren of storm en andere vormen van natuurgeweld. Indien er schade ontstaat aan het interieur kunt u die dus claimen bij de verzekeraar.

Andere interieurschade niet gedekt

Ontstaat er interieurschade buiten deze gebeurtenissen om? Met name wanneer er sprake is van ‘eigen schuld’ is de kans klein dat de verzekeraar de kosten zal dekken, behalve als u een Allrisk autoverzekering heeft. Daarnaast is het de moeite waard om na te gaan of het verstandig is om de schade te claimen. Bedragen tot een paar honderd euro kosten soms meer aan extra premie door terug terugvallen in de schadevrije jaren dan dat het aan vergoeding oplevert. Een adviseur kan u aangeven of het verstandig is om de schade in uw geval bij de verzekeraar te claimen.