Inbraak en autoverzekering

Inbraak en autoverzekering

Als er in uw auto ingebroken wordt bent u waarschijnlijk niet alleen spullen uit de auto kwijt, maar heeft u waarschijnlijk ook schade aan de auto die veroorzaakt is door de inbraak. U kunt dit bij de autoverzekering claimen, behalve wanneer u alleen een WA dekking heeft. Echter is het niet per definitie zo dat alle schade van een inbraak onder een beperkt casco of all risk autoverzekering valt. Daarnaast dient u rekening te houden met dat u aangifte moet doen van de inbraak, anders wordt uw claim niet in behandeling genomen.

Claimen bij de autoverzekering

De schade aan uw auto die ontstaat als gevolg van inbraak kunt u gewoon claimen bij de autoverzekering. Echter wanneer er bepaalde accessoires gestolen zijn is het nog maar de vraag of dit binnen de dekking valt. Indien dit accessoires betreffen die standaard vanuit de fabriek zijn meegeleverd vindt er gewoon dekking plaats.

Maar wanneer het accessoires betreffen die u later zelf heeft gemonteerd of spullen die toevallig nog in de auto lagen, dan is het de vraag of er dekking is. U kunt zich hiervoor extra bijverzekeren, maar er zijn ook verzekeraars die dit al binnen hun basisdekking bieden tot een maximaal bedrag. Sommige zullen 500 euro vergoeden, maar er zijn ook verzekeraars die tot 2500 euro vergoeden of er tussenin. Indien dit bedrag niet voldoende is kunt u ervoor kiezen een aanvullende accessoire dekking af te sluiten, maar kijk ook eerst of uw inboedelverzekering u hierin niet verder kunt helpen.

Claimen bij de inboedelverzekering

Als uw autoverzekering onvoldoende dekking biedt voor de schade die aan uw spullen zijn veroorzaakt kunt u ook kijken of uw inboedelverzekering hierin geen uitkomst kunt bieden. Sommige inboedelverzekeringen bieden namelijk ook buitenhuisdekking tot een maximaal bedrag. U kunt dan ook wellicht hier nog een claim indienen. In de polisvoorwaarden ziet u of dit tot de mogelijkheden behoort.