Goed verzekeren tegen letselschade

Goed verzekeren tegen letselschade

Wilt u er binnen de autoverzekering voor zorgen dat er een goede dekking tegen letselschade bestaat? Er zijn verschillende dekkingen mogelijk. Indien u door iemand anders wordt aangereden zal de WA dekking van de tegenpartij zorgen voor de dekking van letselschade.

Gaat het om schade die u zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld vanwege een eenzijdige aanrijding of op het moment dat u een ongeval veroorzaakt en u of uw inzittenden daarbij zelf letsel oplopen? In dat geval zijn er twee verschillende polissen beschikbaar. Het gaat om aanvullende dekkingen ten opzichte van de reguliere autoverzekering.

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten eerste is er de ongevallen inzittendenverzekering. Dit is een aanvullende dekking tegen letselschade. Houd er rekening mee dat deze dekking alleen uit zal keren wanneer er sprake is van (algehele) blijvende invaliditeit of overlijden. Het maakt dan niet uit wie er schuldig is aan het ongeval, de verzekering zal het overeengekomen bedrag uitkeren. Indien er sprake is van tijdelijk letsel zal er geen uitkering plaatsvinden. Bovendien is het uitgekeerde bedrag niet afhankelijk van de daadwerkelijk geleden schade. Het valt op voorhand dus goed na te gaan wat dit type dekking tegen letselschade op zal leveren op het moment dat er inderdaad een keer wat gebeurt.

Schade inzittendenverzekering

Het alternatief hiervoor is de schade inzittendenverzekering. Het is daarmee mogelijk om een aanvullende dekking tegen letselschade af te sluiten. Het gaat om een dekking die uitkeert op basis van de werkelijk geleden schade door de inzittenden. Er is ook sprake van uitkeren indien er geen sprake is van invaliditeit of overlijden, waardoor er in meerdere situaties een uitkering plaats zal vinden. Net als met de andere dekking voor letselschade maakt het niet uit wie er schuldig is aan het ongeval. De schade inzittendenverzekering zal hoe dan ook uitkeren op het moment dat er na een ongeval sprake is van letselschade.