Exclusieve auto

Exclusieve auto

Een exclusieve auto verzekeren? De autoverzekering daarvoor ziet er vaak net wat anders uit. Dat heeft te maken met de hoge aanschafwaarde van de auto, net als met het risico op diefstal. De auto’s zijn gewild vanwege de hoge waarde of het unieke karakter. Dat maakt het belangrijk om ze goed te beveiligen. Een autoverzekeraar schat het risico in en bepaalt op basis daarvan de voorwaarden voor de polis. Aan de hand daarvan betaalt u een bepaalde premie per maand of per jaar en kan er sprake zijn van specifieke dekkingen of uitsluitingen.

Taxatie van de auto

De autoverzekering voor een exclusieve auto kunt u over het algemeen afsluiten op basis van een taxatie. De verzekeraar gebruikt die inschatting om de waarde van de auto vast te stellen. Des te hoger de te verzekeren waarde, des te hoger immers ook de premie die u betaalt. De taxatie van de auto stelt vast wat deze waard is, om op basis daarvan een autoverzekering aan te kunnen bieden. Uiteraard kunt u zelf aangeven welke dekking u wenst en of er sprake moet zijn van eventuele aanvullende onderdelen.

Autoverzekering bij voertuigvolgsysteem

In veel van de gevallen zal de autoverzekeraar een aantal eisen stellen aan de auto, om die te kunnen verzekeren. Een goed voorbeeld is een voertuigvolgsysteem. Dat betekent een autoalarm in klasse 4 of 5, afhankelijk van het systeem waar u gebruik van zal maken. De autoverzekeraar beperkt op die manier het risico op diefstal en de onmogelijkheid om de auto daarna nog te lokaliseren. Door het risico omlaag te brengen is het mogelijk om een meer scherpe premie aan te bieden. Een voertuigvolgsysteem en alarmsysteem voor de exclusieve auto is wat dat betreft een investering in de mogelijkheid om die daarna (voordelig) te kunnen verzekeren.