Eigen risico en WA autoverzekering

Eigen risico en WA autoverzekering

Het eigen risico en de WA autoverzekering gaan tegenwoordig niet meer samen. Alle meeste autoverzekeraars hebben het eigen risico in combinatie met deze basis autoverzekering geschrapt. Wel heeft u nog altijd te maken met een eigen risico wanneer u een autoverzekering met een bredere dekking heeft. Hoe hoog dit is, is op de eerste plaats afhankelijk van de autoverzekering en op de tweede plaats van het feit of u bewust kiest voor een vrijwillig verhoogd eigen risico in ruil voor een lagere maandpremie.

Waarom niet bij de WA autoverzekering?

Tegenwoordig is het dus zo dat u nooit te maken heeft met eigen risico wanneer u een WA autoverzekering heeft. Dit is een bewuste keuze van de autoverzekeraars. Een WA verzekering vergoedt alleen schade die u toebrengt aan anderen met uw voertuig. Schade aan uw eigen voertuig wordt niet vergoed. Dit betekent dat alleen de persoon waar u schade aan heeft toegebracht een vergoeding voor deze schade krijgt.

Wanneer u dit niet zou betalen, dan betekent dit eigenlijk dat de persoon die schade heeft geleden hier de dupe van is. Dit willen de autoverzekeraars voorkomen en daarom worden deze kosten standaard vergoed. Omdat er geen eigen risico bestaat wordt de schade van de ander direct door de verzekeraar vergoed, waardoor deze er zeker van is dat de kosten zijn gedekt.

Uitgebreidere dekking

Het eigen risico is dus alleen van toepassing bij een uitgebreidere dekking, alleen wanneer er schade aan het eigen voertuig geclaimd wordt. De hoogte bepaald u zelf, dat wil zeggen dat u keuze heeft uit de verschillende mogelijkheden die de verzekeraar hierin biedt. Doorgaans is het ook mogelijk af te kopen waardoor u geen eigen risico zult hebben, maar uiteraard wel een iets hogere premie.