Dekking blikschade

Dekking blikschade

Blikschade behoort bij alle verzekeraars tot de standaarddekking, al bepaalt het type autoverzekering dat u afsluit de specifieke dekking waar u op kunt rekenen. Standaard bent u bijvoorbeeld gedekt voor blikschade die u toebrengt aan andere auto’s. Gaat het om blikschade aan uw eigen auto? Dan bent u niet automatisch gedekt, dit hangt dan af van wat er gebeurd is en welk type dekking u heeft afgesloten.

Schade aan uw auto of een andere auto

Zodra er schade aan een andere auto ontstaat door uw schuld bent u daarvoor in ieder geval gedekt. In Nederland is iedereen verplicht om minimaal een WA autoverzekering af te sluiten, met dekking tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Zodra u blikschade veroorzaakt bij een andere auto valt dit onder de dekking en kunt u een beroep doen op de polis. Dat geldt overigens niet voor blikschade, ook de onder andere de eventuele letselschade bij de ander is netjes gedekt.

Heeft u schade aan de eigen auto? Dan is dit een ander verhaal. Blikschade wordt soms gedekt door de WA Beperkt Casco dekking en bijna altijd door de WA Allrisk dekking. Indien u een WA autoverzekering heeft zal blikschade net als iedere andere vorm van schade aan de eigen auto niet gedekt zijn en dient u zelf voor de kosten op te draaien.

Schade aan de eigen auto door uw eigen schuld

Indien er blikschade aan uw eigen auto ontstaat, bijvoorbeeld vanwege een paaltje dat u raakte, heeft u een WA Allrisk autoverzekering nodig om die schade te laten dekken. Alleen in dat geval bent u namelijk gedekt voor blikschade die u zelf toebrengt aan de eigen auto. Is er sprake van blikschade door iemand anders en weet u wie de tegenpartij is? Het is de autoverzekering van die partij die dan zal zorgen voor de dekking. Indien u geen Allrisk autoverzekering heeft dient u de tegenpartij zelf aansprakelijk te stellen voor de blikschade.