Dagwaarde regeling in de autoverzekering

Dagwaarde regeling in de autoverzekering

De dagwaarde regeling vormt de standaard voor de autoverzekering. Het betekent dat een verzekeraar bij een total loss situatie of diefstal van de auto de dagwaarde uit zal keren. Die kan beduidend lager liggen dan de nieuwwaarde, waardoor het niet zomaar mogelijk zal zijn om een vergelijkbare auto (nieuw) terug te kopen.

Dagwaarde of de nieuwwaarde

Verzekeraars kunnen gebruik maken van de dagwaarde regeling of een nieuwwaarde regeling. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een specifieke regeling die een vergelijkbare auto mogelijk maakt. Het grote verschil is de mate van dekking en daarmee doorgaans ook de hoogte van de premie. Bij de dagwaarde regeling vergoedt de verzekeraar de dagwaarde, bij een nieuwwaarde regeling is dat de nieuwwaarde. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om 3 jaar lang gebruik te maken van een nieuwwaarde regeling, zodat u bij een total loss in die korte tijd dezelfde auto opnieuw kunt kopen.

De dagwaarde van een auto neemt af vanaf het moment dat u deze bij de dealer van het terrein rijdt. De leeftijd en het aantal gereden kilometers hebben de grootste invloed op de dagwaarde. Dat betekent dat verzekeraars de actuele waarde van de auto zullen uitkeren, die u ook zou krijgen wanneer u de auto zou inruilen.

Total loss bij te lage dagwaarde

Krijgt u te maken met schade aan oudere auto? De kans bestaat dat de dagwaarde lager ligt dan de kosten om de auto te herstellen. Er is dan sprake van een economisch total loss, zelfs op het moment dat de auto technisch nog te herstellen zou zijn. De verzekeraar zal in dat geval de dagwaarde van de auto uitkeren, waarmee het niet mogelijk is om de auto weer te repareren. Bovendien zal de dagwaarde waarschijnlijk onvoldoende blijken om zo’n zelfde auto te kopen. Controleer regelmatig de dagwaarde van de auto en houd spaargeld achter de hand om in het geval van total loss een nieuwe auto te kunnen kopen.