Bonus malus ladder

Bonus malus ladder

De bonus malus ladder geeft weer hoeveel schadevrije jaren u opgebouwd heeft. Elke trede op de ladder bepaalt de korting of toeslag op de premie. Het idee achter de bonus malus ladder is hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting. Bij geclaimde schade zal de korting teruglopen wat resulteert in hogere maandlasten. Schadevrij rijden wordt door dit principe beloond! De bonus malus korting wordt ook vaak no-claim korting genoemd.

Werking bonus malus ladder

Doorgaans bestaat de bonus malus ladder uit 15 tot 20 treden, dit verschilt per verzekeraar. De trede bepaald of er korting of toeslag aan de premie gekoppeld is. Waar men ingedeeld wordt hangt af van het aantal opgebouwde jaren zonder schade. Per verzekeraar verschilt het hoeveel schadevrije jaren bij welke trede horen en welk toeslag of kortingspercentage aan de trede hangt.

De bonus malus ladder begint doorgaans met 25 procent toeslag bovenop de premie en eindigt meestal op 75 procent korting, dit verschilt per verzekeraar. Per verzekeringsjaar zonder geclaimde schade zult u één trede stijgen, wat een hogere premiekorting oplevert. Claimt u wel schade dan daalt u een aantal treden wat resulteert in een lagere premiekorting, ofwel een stijging van de maandpremie.

Het aantal treden dat u daalt bij een schade verschilt per verzekeraar, maar doorgaans zijn dit vijf treden. Een stijging op de bonus malus ladder gaat zeer langzaam, terwijl een daling heel snel gaat, zeker als er in één verzekeringsjaar meerdere schades geclaimd worden. Als u niet schuldig bent bij een ongeval blijft de positie op de ladder ongewijzigd, de schade wordt verhaalt op een aansprakelijke wederpartij.

No-claim Beschermer

Sommige verzekeraars bieden als aanvullende dekking op een autoverzekering een no-claim beschermer aan. Met de no-claim beschermer stelt u uw positie op de bonus malus ladder veilig voor toekomstige schades. Heeft u een schade geclaimd dan zult u niet in treden zakken, hierdoor blijft u de opgebouwde premiekorting behouden.
Een no-claim beschermer is dan ook alleen interessant als u veel schadevrije jaren heeft opgebouwd, u heeft daarbij een hoge korting en het zou zonde zijn als deze korting wegvalt. Daarin tegen is de no-claim beschermer niet nodig bij weinig tot geen schadevrije jaren, er is dan toch nog geen of weinig premiekorting.

Niet elke verzekeraar biedt een no-claim beschermer aan. Omdat het een aanvullende dekking is wordt hier een extra premie voor gevraagd. Het bedrag verschilt sterk per verzekeraar. U heeft zelf de keuze of u voor deze dekking premie wilt betalen of dat u risico wilt lopen op een hogere maandpremie bij schade. Let op de voorwaarden! Sommige verzekeraars hanteren dat u niet terugzakt op de bonus malus ladder, maar dat u het aankomende verzekeringsjaar ook niet verder stijgt.

Schade wel of niet claimen

De verzekeraar kijkt nooit naar de hoogte van het schadebedrag, de terugval op de bonus malus ladder is bij elke schade hetzelfde. Door een terugval stijgt uw premie, hierdoor is het in geval van kleine schades vaak voordeliger deze niet te claimen, maar zelf te betalen. Heeft u een no-claim beschermer dan kunt u schades bijna altijd claimen, u daalt immers toch niet op de ladder. Let wel dat er maar 1 schade per jaar geclaimd kan worden.