Bedenktijd autoverzekering

Bedenktijd autoverzekering

Sommige verzekeraars promoten met het voordeel dat u 14 dagen bedenktijd krijgt bij het afsluiten van een autoverzekering. Echter kunt u er rekening mee houden dat dit bij alle verzekeraars het geval is, gezien dit wettelijk verplicht is. De bedenktijd is in het leven geroepen om de consumenten te beschermen tegen het maken van een te snelle beslissing.

Werking van de bedenktijd

Op het moment dat u een autoverzekering afsluit gaat de verzekeraar ervoor zorgen dat zij de polis zo snel mogelijk opmaken. Het moment dat u de polis in ontvangst neemt is belangrijk voor de bedenktijd, vanaf dit moment gaan de 14 dagen in. Heeft u binnen 14 dagen besloten de autoverzekering stop te zetten, bijvoorbeeld doordat u het niet eens bent met de polisvoorwaarden of omdat u een andere verzekeraar op het oog heeft? Dan kunt u kosteloos de autoverzekering beëindigen zonder opgaaf van een reden.

Let op

Indien u besloten heeft de autoverzekering op te zeggen dan dient u ervoor te zorgen dat u de auto al verzekerd heeft bij een andere verzekeraar. Elk voertuig in Nederland dient namelijk verplicht verzekert te zijn, met minimaal een WA dekking.

Tevens dient u er rekening mee te houden dat u de autoverzekering in laat gaan met terugwerkende kracht. Voorbeeld: Indien u op 15 maart een autoverzekering afsluit en u besluit deze op 23 maart stop te zetten, dan zit u dus binnen de 14 dagen bedenktijd en kunt u deze kosteloos stopzetten. Echter dient u de auto bij de nieuwe verzekeraar te laten verzekeren met terugwerkende kracht, in dit geval dus per 15 maart. U bent namelijk in principe nooit verzekerd geweest bij de ‘oude’ verzekeraar. Bij een eventuele schade zal deze ook door de ‘nieuwe’ verzekeraar gedekt worden.