Autoverzekering en 50% aansprakelijkheid

Autoverzekering en 50% aansprakelijkheid

Stel, u bent betrokken bij een ongeluk waar u zelf ook schuld aan heeft. Uw verzekeraar kan er dan voor kiezen om de aansprakelijkheid te delen met de tegenpartij. Op zich is dit voor alle partijen een bevredigende oplossing, zeker als zowel u en de tegenpartij schuld hebben aan het ongeluk. Wanneer er 50% aansprakelijkheid wordt geclaimd, valt u echter terug in uw jaren schadevrij rijden, wat gevolgen heeft voor de hoogte van uw premie. U dient dus zeker te weten dat u inderdaad schuld heeft aan het ongeluk. Hoe komt u hier achter?

Aansprakelijkheid bepalen

Vrijwel alle autoverzekeraars zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Hierbinnen is een Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) opgesteld. Deze regeling schrijft voor dat er vijf scenario’s bestaan waarbinnen een verzekeraar de volledige schade op zich neemt.

Valt uw situatie niet onder een van deze scenario’s, dan is de 50% aansprakelijkheidsregeling van kracht. De gevolgen voor u als verzekerde zijn echter bij een 50/50 regeling hetzelfde als wanneer u de volledige schuld zou dragen, dus u bent uw schadevrije jaren kwijt en uw premie gaat omhoog.

Onschuld aantonen

Kunt u aantonen dat u geen schuld had bij het ongeluk, dan mag uw verzekeraar u niet korten op uw schadevrije jaren. Wanneer u volgens de regels van de wettelijke aansprakelijkheid geen schuld draagt, dan kunt u de beslissing van uw verzekeraar aanvechten. Dit kunt u doen door het inschakelen van uw rechtsbijstandverzekering, of door zelf een bezwaarschrift te schrijven. Controleer dus altijd of uw autoverzekeraar heeft uitgezocht of u wettelijk aansprakelijk bent voor het betreffende ongeluk. Let op: u zal als automobilist altijd voor minsten 50% moeten opdraaien voor de schade. Waar het om gaat is het verlies van uw schadevrije jaren, wat niet altijd terecht is.