Autoverzekering apk verlopen

Autoverzekering apk verlopen

Voor een auto van een paar jaar oud geldt de wettelijke verplichting om de auto APK te laten keuren, ook wel de Algemene Periodieke Keuring genoemd. Het garagebedrijf zal tijdens deze keuring een aantal punten nalopen om vast te kunnen stellen of de auto nog veilig genoeg is om de openbare weg te betreden. Indien dit niet het geval is dienen deze punten aangepakt te worden, anders kan de auto niet APK gekeurd worden. Voor jongere auto’s dient dit om de 2 jaar en voor andere auto’s elk jaar te gebeuren. Dit is wettelijk verplicht, u krijgt dan ook van de RDW een brief als dit gebeuren moet en voor welke datum dit gebeuren moet. Als dit niet voor de wettelijk verplichte datum gebeurt is spreken we over een verlopen APK, wat ook gevolgen kan hebben voor de autoverzekering.

Gevolgen

Naast dat een verlopen APK gevolgen kan hebben voor de autoverzekering heeft dit ook mogelijk gevolgen voor de verkeersveiligheid. Want mogelijk is uw auto niet voldoende veilig meer waardoor u moedwillig uzelf, maar nog belangrijker andere weggebruikers in gevaar brengt.

Wat betreft uw autoverzekering, deze is mogelijk niet geldig als de auto niet APK gekeurd is. Want het kan voorkomen dat uw remmen bijvoorbeeld niet meer goed werken of dat uw banden te glad waren en dat u hierdoor een ongeval heeft veroorzaakt. Dit ongeval had dan voorkomen kunnen worden als u het voertuig had laten keuren. Verzekeraars weigeren dan ook de kosten te vergoeden, waardoor u aansprakelijk wordt gesteld voor de opgelopen schade.

Voorkomen verlopen APK

Een verlopen APK adviseren wij u te voorkomen. Naast dat andere weggebruikers in principe niet meer veilig de weg kunnen betreden door u is de kans ook groot dat u in de financiële problemen komt. Want schades kunnen behoorlijk hoog in de kosten oplopen, zeker wanneer er over letselschade gesproken wordt.