Autoschade door smartphone gebruik

Autoschade door smartphone gebruik

Autoschade ontstaat in bijna alle gevallen als het gevolg van onoplettendheid. Daarvoor bestaan verschillende oorzaken, het gebruik van de smartphone is er daar één van. Onderzoek van de Technische Universiteit van Virginia toont aan dat 6% van de auto-ongelukken ontstaat door het gebruik van onze telefoon.
In theorie kan een verzekeraar weigeren uit te keren wanneer er sprake is van onoplettendheid of grove nalatigheid. Dat betekent dat een auto-ongeluk als gevolg van het gebruik van een smartphone niet gedekt zou zijn. In de praktijk valt het echter niet mee om dit aan te tonen.

Lastig aan te tonen

Op het moment dat u een schade wilt claimen bij uw verzekeraar dient de verzekeraar aan te tonen dat er sprake is geweest van nalatigheid of onoplettendheid. Het is in de praktijk haast ondoenlijk om aan te tonen dat u gebruik maakte van uw smartphone. In de gevallen waarin dat mogelijk is zal het lastig zijn om aan te tonen dat het ongeval daadwerkelijk een gevolg was van het gebruik daarvan. Het betekent dat autoschade door gebruik van een smartphone theoretisch wellicht niet verzekerd is, in de praktijk werkt dat net wat anders.

Autoschade door gebruik van smartphone

Autoschade door gebruik van een smartphone wordt in de praktijk dus gewoon gedekt, het is over het algemeen geen probleem om de schade te claimen en uit te laten keren.

Dat neemt aan de andere kant niet weg dat het zeer onverstandig is om tijdens het rijden gebruik te maken van een smartphone. Het is mogelijk de financiële schade te laten vergoeden, een ongeluk brengt echter meer met zich mee dan materiële schade. Ondanks de vergoeding door verzekeraars is het daarom verstandig om tijdens het rijden geen gebruik te maken van een telefoon.