Afschrijvingsregeling

Afschrijvingsregeling

Benieuwd naar de afschrijvingsregeling binnen de autoverzekering en wat dat inhoudt? Het heeft betrekking op de waarde van de auto en het bedrag dat u ontvangt in het geval van een total-loss. De auto is dan niet meer te herstellen (technisch of economisch), waardoor u daar de waarde van krijgt uitgekeerd. De afschrijvingsregeling binnen de autoverzekering leidt ertoe dat u ieder jaar een beetje minder terugkrijgt voor de auto, indien die niet meer te herstellen is. Houd er rekening mee dat zowel de leeftijd als het aantal gereden kilometers van invloed zijn op de waarde.

Ieder jaar een beetje minder waard

Zelfs als u de auto niet zou gebruiken wordt die ieder jaar een beetje minder waard. Een auto van 5 jaar oud is minder waard dan een auto van 3 jaar oud. Dit is het gevolg van de afschrijvingsregeling, die ook van invloed is op de autoverzekering. Indien u te maken krijgt met een ongeval en de auto niet meer hersteld kan worden krijgt u de waarde daarvan uitgekeerd. De verzekeraar gebruikt dan de afschrijvingsregeling om te berekenen welk bedrag u ontvangt. Dit bedrag komt tot stand op basis van de leeftijd van de auto en het aantal gereden kilometers.

Dagwaarde of nieuwwaarde en de autoverzekering

De autoverzekering zal standaard de dagwaarde van de auto uitkeren. Dat is de nieuwwaarde, min de afschrijvingen op basis van de afschrijvingsregeling. Houd er rekening mee dat de dagwaarde van een auto die 3 jaar oud is en 100.000 kilometer gereden heeft een stuk lager kan uitvallen dan de nieuwwaarde waarvoor u die kocht.

Wilt u weer een vergelijkbare auto terug kunnen kopen? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van een nieuwwaarderegeling voor de autoverzekering. In dat geval is er geen sprake van een afschrijvingsregeling, zodat u het volledige bedrag van de nieuwwaarde uitgekeerd kunt krijgen. Uiteraard leidt dit tot een hogere premie.