Acceptatie aanvraag autoverzekering

Acceptatie aanvraag autoverzekering

Op het moment dat u een autoverzekering afsluit wordt de aanvraag in behandeling genomen, u bent in feite dan ook niet direct verzekerd. Uw aanvraag zal door de autoverzekeraar worden beoordeeld, deze is dus nooit direct geaccepteerd. Desondanks willen de meeste consumenten de auto direct besturen op het moment dat zij de autoverzekering hebben afgesloten, hierdoor adviseren wij u ook goed op te letten of u een voorlopige dekking toegewezen krijgt.

Voorlopige dekking

De voorlopige dekking betekend dat u in principe gewoon de openbare weg mag betreden, uiteraard dient de aanvraag dan wel naar waarheid beantwoord te zijn. U bent als het ware tijdelijk verzekerd totdat hier definitief uitsluitsel over gegeven wordt. Of u voorlopige dekking toegewezen krijgt ziet u in de bevestiging-email die u van de verzekeraar toegezonden krijgt. Indien er aangegeven wordt dat u geen voorlopige dekking toegewezen krijgt, dan mag u dus niet met het voertuig de openbare weg betreden.

Echter wanneer de aanvraag niet geaccepteerd wordt dan wordt de voorlopige dekking ook met terugwerkende kracht ontbonden, hierdoor bent u dus niet tijdelijk verzekerd geweest. Indien u in deze periode schade heeft gemaakt komt dit ook voor eigen rekening. Echter gebeurt dit alleen wanneer u bepaalde zaken onjuist heeft ingevuld of wanneer u belangrijke zaken verzwegen heeft. Want als u deze zaken juist had ingevuld had u geen voorlopige dekking toegewezen gekregen en had de verzekeraar eerst uw aanvraag definitief willen beoordelen.

Aanvraag wel of niet geaccepteerd

Wanneer de aanvraag definitief geaccepteerd is ontvangt u van de autoverzekeraar een polis en de groene kaart. Doorgaans krijgt u vooraf alvast een bevestiging-email met de informatie dat u definitief geaccepteerd bent. Soms is de verzekeraar niet in staat de aanvraag direct te accepteren, bijvoorbeeld wanneer zij nog aanvullende informatie wensen. Indien dit het geval is wordt er hierover contact met u opgezocht. Uw aanvraag kan ook afgewezen worden, wanneer er geen voorlopige dekking toegewezen wordt is deze kans groter. Dit kan wegens diverse redenen als onder andere negatieve schadevrije jaren, wanbetaling en/of een rijontzegging uit het verleden.