Aansprakelijkstelling gemeente en autoverzekering

Aansprakelijkstelling gemeente en autoverzekering

Indien u schade aan de auto oploopt kunt u dit afhankelijk van de dekkingsvorm declareren bij uw autoverzekering. Indien een ander de schade veroorzaakt kunt u deze schade verhalen bij de autoverzekering van de schade veroorzaker. Echter wanneer er geen ander bij betrokken is, maar u vindt dat u niet verantwoordelijk bent voor de schade bijvoorbeeld vanwege een slecht wegdek, dan kunt u ervoor kiezen dit de declareren bij de gemeente. Ook kan dit bij uw eigen autoverzekering, maar dit is niet voordelig gezien dit ten koste gaat van uw schadevrije jaren en u wellicht een eigen risico moet betalen.

Controleren wegbeheerder

Allereerst is het van belang dat u controleert wie de wegbeheerder is op het moment dat u ervoor kiest dat u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor de schade. In sommige gevallen dient u bijvoorbeeld een waterschap of de provincie aansprakelijk te stellen en niet de gemeente. Dit kunt u eenvoudig terugvinden op de website van de Rijkswaterstaat, ook vindt u hier de contactgegevens.

Gemeente aansprakelijk stellen

Allereerst kunt u contact opnemen met de gemeente, zij zullen u precies vertellen hoe deze procedure in het werk gaat. Doorgaans dient u een aantal formulieren in te vullen en een verklaring aan te leveren met de exaxte gegevens van wat er precies gebeurd is. Daarnaast wilt de gemeente een bewijs van de opgelopen schade, denk hierbij aan nota’s, foto’s en offertes.

Tevens is het handig wanneer u ondergetekende getuigenverklaringen aan kunt leveren. Indien een ander persoon het ongeval heeft zien gebeuren vraag dan altijd om een verklaring en de contactgegevens van deze persoon. Op basis van deze zaken zal de gemeente bepalen of zij de schade vergoeden. Indien u het hiermee niet eens bent kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te stappen.

Besluit u om naar de rechter te stappen? Bekijk dan eerst of u een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen heeft, zij kunnen u dan van dienst zijn bij juridisch advies en eventuele vervolgstappen.